8:00 - 9:00

乐鱼app下载-最新手机版下载 营业时间周一至周五

+13073309745

致电我们预约

续航增长/安全进级 零跑发布CTC电池底盘一体化技能

续航增长/安全进级 零跑发布CTC电池底盘一体化技能

从纯电动汽车呈现最先成长至今 ,动力电池技能一直都是一台纯电动车患上要害技能,它不仅决议着车辆患上安全性,同时还决议着车辆患上续航 、机能和整车成本。

咱们可以将动力电池技能成长早期界说为1.0时代 ,在1.0时代险些所有的产物接纳的都是尺度化模组(VDA/MEB),经由过程将电芯构成小的模组 。以后在将多个如许的模组装入电池包构成整块动力电池。如许的体式格局对于于车企来讲长处在于开发简朴,但因没法矫捷举行电量以及电压配组 ,且零部件多 ,体系成本高的错误谬误,车企最先研发全新的动力电池包技能。

跟着电池包技能连续冲破,咱们进入了动力电池成长中期的2.0时代 ,CTP年夜模组和无模组技能呈现,比拟于1.0时代,体积哄骗率晋升了15%-20% ;零部件数目削减15%-20%;出产效率晋升了30% 。

在动力电池技能2.0时代下 ,纯电动汽车的续航里程获得了进一步晋升,同时整车成本也在跟着零部件的削减以及出产效率的晋升而降低,咱们也迎来了纯电动汽车的快速成长阶段。跟着技能的不停更新 ,咱们也行将迎来了动力电池技能的3.0时代,就在4月25日,零跑汽车就进行了一场发布会 ,正式发布了其CTC电池底盘一体化技能,这一技能的发布也让零跑汽车成了最早实现CTC电池底盘一体化量产技能落地的企业之一。

CTC电池底盘一体化技能

在动力电池技能1.0以及2.0时代,都是将电池包作为一个零丁的零部件来举行设计 。CTC电池底盘一体化技能差别于1.0以及2.0时代 ,全新的技能是在整车研发早期就将电池包作为车身布局的一部门来举行设计 。

零跑智能动力CTC技能 ,即cell -to -chassis,就是指将电池、底盘以及下车身举行集成设计,简化产物设计以及出产工艺的技能。立异性的运用了CTC双骨架环形梁式布局 ,将电池骨架布局以及底盘车身布局合二为一。简朴来说就是运用车身布局作为电池包外部布局,勾销了电池包部门布局设计,让这部门设计既是车身底盘布局又是电池布局 。

CTC电池底盘一体化技能上风

经由过程这类全新的布局设计 ,可使整个下车体底盘布局与电池托盘布局耦合。比拟于1.0时代以及2.0时代,经由过程削减冗余的布局设计,能有用削减零部件数目 ,总体布局效率更高。在晋升空间哄骗率以及体系比能的同时,经由过程让车身与电池布局互补,使电池抗打击能力及车身旋转刚度获得年夜幅度晋升 。按照官方测试 ,车身旋转刚度晋升25%,可提供精彩的行驶机能,精彩的操控性和更好的相应;车身刚度越高 ,抵御共振能力就越强 ,NVH机能越好。

除了了零部件数目削减外以及车身旋转刚度晋升以外, CTC电池底盘一体化技能可让车身拥有更年夜的电池容量空间,比拟传统方案电池安插空间增长14.5% ,可晋升10%续航的同时提高电池保温机能,减缓冬日失电缺陷。

别的这类高集成、少零部件的设计也带来了更宽敞的驾乘空间,消弭电池包与车身之间的安装间隙 ,车身垂直空间增长10妹妹,使用户拥有更恬静的高度空间,整车空间安插更矫捷 。

在安全层面 ,CTC双骨架环形梁式布局(电池托盘+车身布局梁形成多个环形布局)设计,且在研发历程中就对于CTC技能举行了多轮严苛实验,如底部球击 、挤压、热散布等快要30项实验 ,确保电池安全,此中有8项安全测试成果远超国度尺度。

以上是详细到产物机能的部门,对于于一家车企来讲 ,一项全新技能的降生不单单只表现在短时间内的某一款产物 ,CTC电池底盘一体化技能还具有了高适配性,与整车匹配度高,可快速柔性化批量出产。经由过程高度集成化以及模块化 ,可跨平台适配将来各级别、类型的车型 。扩大性上,该技能也可兼容智能化 、集成化热治理体系。将来可兼容800V高压平台,撑持400kW超等快充 ,可以实现“加油式”充电,充电5分钟,续航200+km。

软硬联合安全增强

对于于动力电池来讲 ,外部硬件布局只能保障电池包在遭到外力打击时的安全性 。要想节制好整个电池包的安全,BMS治理体系也是不成或者缺的一项技能 。

与CTC电池底盘一体化技能相搭配的是零跑AI BMS年夜数据智能电池治理体系。该体系可以实现基于BMS以及云平台线上线下相联合的AI BMS,交融了年夜数据以及AI深度进修等相干东西 ,在电池安全 、电池寿命、电池机能层面实现全方位的晋升,拥有数据监测、安全预警 、使用统计、车网互动等功效。

在安全预警方面,经由过程获取电池的电流、电压 、温度等丈量数据并与实验参数比对于 ,及时对于电池状况举行预警 ;年夜量丈量数据堆集 ,并基于年夜数据阐发以及电池汗青状况AI进修阐发带来中持久预警,从而实现对于智能电池举行全时安全预警 。

在延伸电池寿命上,比拟已往用电池容量衰减估算电池使用寿命的要领 ,AI BMS将实现基于年夜数据以及云端电池画像预估电池康健状况;比拟基于参数标定的热治理计谋,AI BMS将实现基于电池能量最优化哄骗的聪明能源治理;比拟基于阈值标定的妨碍辨认,AI BMS将在云端成立常识图谱收集 ,基于AI进修实现安全预警线上线下联动,实现延伸电池寿命,优化电池机能的目的。

搭全新技能产物C01落地

基于以上技能 ,零跑汽车也打造了一款全新的产物。按照吐露,新车将以C01来定名,新车按照零跑C平台研发而来的一台中年夜型轿车 ,拥有5050妹妹车身长度以及2930妹妹轴距,在设计方面沿用了零跑C11的浩繁元素 。

在机能方面,经由过程CTC电池底盘一体化技能增长电池空间哄骗率 ,让电池容量到达了90kWh ,可让全新车型C01拥有综合工况700+千米的超长真续航。在动力方面,新车还拥有3秒级的加快能力。


【读音】:

cóng chún diàn dòng qì chē chéng xiàn zuì xiān chéng zhǎng zhì jīn ,dòng lì diàn chí jì néng yī zhí dōu shì yī tái chún diàn dòng chē huàn shàng yào hài jì néng ,tā bú jǐn jué yì zhe chē liàng huàn shàng ān quán xìng ,tóng shí hái jué yì zhe chē liàng huàn shàng xù háng 、jī néng hé zhěng chē chéng běn 。

zán men kě yǐ jiāng dòng lì diàn chí jì néng chéng zhǎng zǎo qī jiè shuō wéi 1.0shí dài ,zài 1.0shí dài xiǎn xiē suǒ yǒu de chǎn wù jiē nà de dōu shì chǐ dù huà mó zǔ (VDA/MEB),jīng yóu guò chéng jiāng diàn xīn gòu chéng xiǎo de mó zǔ 。yǐ hòu zài jiāng duō gè rú xǔ de mó zǔ zhuāng rù diàn chí bāo gòu chéng zhěng kuài dòng lì diàn chí 。rú xǔ de tǐ shì gé jú duì yú yú chē qǐ lái jiǎng zhǎng chù zài yú kāi fā jiǎn pǔ ,dàn yīn méi fǎ jiǎo jié jǔ háng diàn liàng yǐ jí diàn yā pèi zǔ ,qiě líng bù jiàn duō ,tǐ xì chéng běn gāo de cuò wù miù wù ,chē qǐ zuì xiān yán fā quán xīn de dòng lì diàn chí bāo jì néng 。

gēn zhe diàn chí bāo jì néng lián xù chōng pò ,zán men jìn rù le dòng lì diàn chí chéng zhǎng zhōng qī de 2.0shí dài ,CTPnián yè mó zǔ hé wú mó zǔ jì néng chéng xiàn ,bǐ nǐ yú 1.0shí dài ,tǐ jī hǒng piàn lǜ jìn shēng le 15%-20%;líng bù jiàn shù mù xuē jiǎn 15%-20%;chū chǎn xiào lǜ jìn shēng le 30%。

zài dòng lì diàn chí jì néng 2.0shí dài xià ,chún diàn dòng qì chē de xù háng lǐ chéng huò dé le jìn yī bù jìn shēng ,tóng shí zhěng chē chéng běn yě zài gēn zhe líng bù jiàn de xuē jiǎn yǐ jí chū chǎn xiào lǜ de jìn shēng ér jiàng dī ,zán men yě yíng lái le chún diàn dòng qì chē de kuài sù chéng zhǎng jiē duàn 。gēn zhe jì néng de bú tíng gèng xīn ,zán men yě háng jiāng yíng lái le dòng lì diàn chí jì néng de 3.0shí dài ,jiù zài 4yuè 25rì ,líng pǎo qì chē jiù jìn háng le yī chǎng fā bù huì ,zhèng shì fā bù le qí CTCdiàn chí dǐ pán yī tǐ huà jì néng ,zhè yī jì néng de fā bù yě ràng líng pǎo qì chē chéng le zuì zǎo shí xiàn CTCdiàn chí dǐ pán yī tǐ huà liàng chǎn jì néng luò dì de qǐ yè zhī yī 。

CTCdiàn chí dǐ pán yī tǐ huà jì néng

zài dòng lì diàn chí jì néng 1.0yǐ jí 2.0shí dài ,dōu shì jiāng diàn chí bāo zuò wéi yī gè líng dīng de líng bù jiàn lái jǔ háng shè jì 。CTCdiàn chí dǐ pán yī tǐ huà jì néng chà bié yú 1.0yǐ jí 2.0shí dài ,quán xīn de jì néng shì zài zhěng chē yán fā zǎo qī jiù jiāng diàn chí bāo zuò wéi chē shēn bù jú de yī bù mén lái jǔ háng shè jì 。

líng pǎo zhì néng dòng lì CTCjì néng ,jí cell -to -chassis,jiù shì zhǐ jiāng diàn chí 、dǐ pán yǐ jí xià chē shēn jǔ háng jí chéng shè jì ,jiǎn huà chǎn wù shè jì yǐ jí chū chǎn gōng yì de jì néng 。lì yì xìng de yùn yòng le CTCshuāng gǔ jià huán xíng liáng shì bù jú ,jiāng diàn chí gǔ jià bù jú yǐ jí dǐ pán chē shēn bù jú hé èr wéi yī 。jiǎn pǔ lái shuō jiù shì yùn yòng chē shēn bù jú zuò wéi diàn chí bāo wài bù bù jú ,gōu xiāo le diàn chí bāo bù mén bù jú shè jì ,ràng zhè bù mén shè jì jì shì chē shēn dǐ pán bù jú yòu shì diàn chí bù jú 。

CTCdiàn chí dǐ pán yī tǐ huà jì néng shàng fēng

jīng yóu guò chéng zhè lèi quán xīn de bù jú shè jì ,kě shǐ zhěng gè xià chē tǐ dǐ pán bù jú yǔ diàn chí tuō pán bù jú ǒu hé 。bǐ nǐ yú 1.0shí dài yǐ jí 2.0shí dài ,jīng yóu guò chéng xuē jiǎn rǒng yú de bù jú shè jì ,néng yǒu yòng xuē jiǎn líng bù jiàn shù mù ,zǒng tǐ bù jú xiào lǜ gèng gāo 。zài jìn shēng kōng jiān hǒng piàn lǜ yǐ jí tǐ xì bǐ néng de tóng shí ,jīng yóu guò chéng ràng chē shēn yǔ diàn chí bù jú hù bǔ ,shǐ diàn chí kàng dǎ jī néng lì jí chē shēn xuán zhuǎn gāng dù huò dé nián yè fú dù jìn shēng 。àn zhào guān fāng cè shì ,chē shēn xuán zhuǎn gāng dù jìn shēng 25%,kě tí gòng jīng cǎi de háng shǐ jī néng ,jīng cǎi de cāo kòng xìng hé gèng hǎo de xiàng yīng ;chē shēn gāng dù yuè gāo ,dǐ yù gòng zhèn néng lì jiù yuè qiáng ,NVHjī néng yuè hǎo 。

chú le le líng bù jiàn shù mù xuē jiǎn wài yǐ jí chē shēn xuán zhuǎn gāng dù jìn shēng yǐ wài , CTCdiàn chí dǐ pán yī tǐ huà jì néng kě ràng chē shēn yōng yǒu gèng nián yè de diàn chí róng liàng kōng jiān ,bǐ nǐ chuán tǒng fāng àn diàn chí ān chā kōng jiān zēng zhǎng 14.5%,kě jìn shēng 10%xù háng de tóng shí tí gāo diàn chí bǎo wēn jī néng ,jiǎn huǎn dōng rì shī diàn quē xiàn 。

bié de zhè lèi gāo jí chéng 、shǎo líng bù jiàn de shè jì yě dài lái le gèng kuān chǎng de jià chéng kōng jiān ,xiāo mǐ diàn chí bāo yǔ chē shēn zhī jiān de ān zhuāng jiān xì ,chē shēn chuí zhí kōng jiān zēng zhǎng 10mèi mèi ,shǐ yòng hù yōng yǒu gèng tián jìng de gāo dù kōng jiān ,zhěng chē kōng jiān ān chā gèng jiǎo jié 。

zài ān quán céng miàn ,CTCshuāng gǔ jià huán xíng liáng shì bù jú (diàn chí tuō pán +chē shēn bù jú liáng xíng chéng duō gè huán xíng bù jú )shè jì ,qiě zài yán fā lì chéng zhōng jiù duì yú CTCjì néng jǔ háng le duō lún yán kē shí yàn ,rú dǐ bù qiú jī 、jǐ yā 、rè sàn bù děng kuài yào 30xiàng shí yàn ,què bǎo diàn chí ān quán ,cǐ zhōng yǒu 8xiàng ān quán cè shì chéng guǒ yuǎn chāo guó dù chǐ dù 。

yǐ shàng shì xiáng xì dào chǎn wù jī néng de bù mén ,duì yú yú yī jiā chē qǐ lái jiǎng ,yī xiàng quán xīn jì néng de jiàng shēng bú dān dān zhī biǎo xiàn zài duǎn shí jiān nèi de mǒu yī kuǎn chǎn wù ,CTCdiàn chí dǐ pán yī tǐ huà jì néng hái jù yǒu le gāo shì pèi xìng ,yǔ zhěng chē pǐ pèi dù gāo ,kě kuài sù róu xìng huà pī liàng chū chǎn 。jīng yóu guò chéng gāo dù jí chéng huà yǐ jí mó kuài huà ,kě kuà píng tái shì pèi jiāng lái gè jí bié 、lèi xíng de chē xíng 。kuò dà xìng shàng ,gāi jì néng yě kě jiān róng zhì néng huà 、jí chéng huà rè zhì lǐ tǐ xì 。jiāng lái kě jiān róng 800Vgāo yā píng tái ,chēng chí 400kWchāo děng kuài chōng ,kě yǐ shí xiàn “jiā yóu shì ”chōng diàn ,chōng diàn 5fèn zhōng ,xù háng 200+km。

ruǎn yìng lián hé ān quán zēng qiáng

duì yú yú dòng lì diàn chí lái jiǎng ,wài bù yìng jiàn bù jú zhī néng bǎo zhàng diàn chí bāo zài zāo dào wài lì dǎ jī shí de ān quán xìng 。yào xiǎng jiē zhì hǎo zhěng gè diàn chí bāo de ān quán ,BMSzhì lǐ tǐ xì yě shì bú chéng huò zhě quē de yī xiàng jì néng 。

yǔ CTCdiàn chí dǐ pán yī tǐ huà jì néng xiàng dā pèi de shì líng pǎo AI BMSnián yè shù jù zhì néng diàn chí zhì lǐ tǐ xì 。gāi tǐ xì kě yǐ shí xiàn jī yú BMSyǐ jí yún píng tái xiàn shàng xiàn xià xiàng lián hé de AI BMS,jiāo róng le nián yè shù jù yǐ jí AIshēn dù jìn xiū děng xiàng gàn dōng xī ,zài diàn chí ān quán 、diàn chí shòu mìng 、diàn chí jī néng céng miàn shí xiàn quán fāng wèi de jìn shēng ,yōng yǒu shù jù jiān cè 、ān quán yù jǐng 、shǐ yòng tǒng jì 、chē wǎng hù dòng děng gōng xiào 。

zài ān quán yù jǐng fāng miàn ,jīng yóu guò chéng huò qǔ diàn chí de diàn liú 、diàn yā 、wēn dù děng zhàng liàng shù jù bìng yǔ shí yàn cān shù bǐ duì yú ,jí shí duì yú diàn chí zhuàng kuàng jǔ háng yù jǐng ;nián yè liàng zhàng liàng shù jù duī jí ,bìng jī yú nián yè shù jù chǎn fā yǐ jí diàn chí hàn qīng zhuàng kuàng AIjìn xiū chǎn fā dài lái zhōng chí jiǔ yù jǐng ,cóng ér shí xiàn duì yú zhì néng diàn chí jǔ háng quán shí ān quán yù jǐng 。

zài yán shēn diàn chí shòu mìng shàng ,bǐ nǐ yǐ wǎng yòng diàn chí róng liàng shuāi jiǎn gū suàn diàn chí shǐ yòng shòu mìng de yào lǐng ,AI BMSjiāng shí xiàn jī yú nián yè shù jù yǐ jí yún duān diàn chí huà xiàng yù gū diàn chí kāng jiàn zhuàng kuàng ;bǐ nǐ jī yú cān shù biāo dìng de rè zhì lǐ jì móu ,AI BMSjiāng shí xiàn jī yú diàn chí néng liàng zuì yōu huà hǒng piàn de cōng míng néng yuán zhì lǐ ;bǐ nǐ jī yú yù zhí biāo dìng de fáng ài biàn rèn ,AI BMSjiāng zài yún duān chéng lì cháng shí tú pǔ shōu jí ,jī yú AIjìn xiū shí xiàn ān quán yù jǐng xiàn shàng xiàn xià lián dòng ,shí xiàn yán shēn diàn chí shòu mìng ,yōu huà diàn chí jī néng de mù de 。

dā quán xīn jì néng chǎn wù C01luò dì

jī yú yǐ shàng jì néng ,líng pǎo qì chē yě dǎ zào le yī kuǎn quán xīn de chǎn wù 。àn zhào tǔ lù ,xīn chē jiāng yǐ C01lái dìng míng ,xīn chē àn zhào líng pǎo Cpíng tái yán fā ér lái de yī tái zhōng nián yè xíng jiào chē ,yōng yǒu 5050mèi mèi chē shēn zhǎng dù yǐ jí 2930mèi mèi zhóu jù ,zài shè jì fāng miàn yán yòng le líng pǎo C11de hào fán yuán sù 。

zài jī néng fāng miàn ,jīng yóu guò chéng CTCdiàn chí dǐ pán yī tǐ huà jì néng zēng zhǎng diàn chí kōng jiān hǒng piàn lǜ ,ràng diàn chí róng liàng dào dá le 90kWh,kě ràng quán xīn chē xíng C01yōng yǒu zōng hé gōng kuàng 700+qiān mǐ de chāo zhǎng zhēn xù háng 。zài dòng lì fāng miàn ,xīn chē hái yōng yǒu 3miǎo jí de jiā kuài néng lì 。

乐鱼app下载-最新手机版下载
上一篇:公共帕萨特凭甚么卖到22万?听听开过的人怎么说 下一篇:19万-23万元,全新smart精灵#1正式开启预售